top of page

VÝBĚR MATERIÁLU PRO EXTERIÉR

Pro dlouhodobou životnost dřevěných konstrukcí v exteriéru je klíčová správná volba použitých materiálů.
 

VÝBĚR DŘEVINY

Smrk - měkké až středně tvrdé dřevo ,objemová hmotnost 450 kg/m3, při ochraně nátěrem a dostatečném průřezu použitých prvků odolné vůči  povětrnostním vlivům. Velice dobře se suší,obrábí a impregnuje. Smrk nelze ponechat bez nátěru zešednout,velice rychle dochází k hloubkové degradaci.

Modřín - středně tvrdé dřevo, objemová hmotnost 600 kg/m3 , dříve mistry tesaři označováno jako jehličnatý dub pro vysokou odolnost jak v suchu tak i ve vlhku .Právě z modřínu se v dobách kdy řemeslo bylo ještě  řemeslem zhotovovalo prací mostních,vodních i důlních. Nebylo dřevěného mostu který by nebyl z modřínu. Životnost modřínu je podmíněna vysokým obsahem praskyřice (smůly ) a to ve formě pryskyřičných kanálků jemně  rozptýlených v celém průřezu ale tak i náhodných zásmolků.Bohužel tudíž dochází  při vyšších teplotách nebo při přímém oslunění výrobků z modřínu k občasným výtokům smůly nebo jemnému slzení .Výtoky smůly lze odstranit terpentýnem ,jemné slzení je třeba možné odstranit až před renovací nátěru brusným rounem. Výtoky smůly nejsou negativní vlastností dřeva, naopak jsou jedinečným důkazem toho , že dřevo je přírodní materiál. Modřín bez smůly neexistuje,protože právě smůla je pro modřín zásobárna živin protože jak víte ,modřín je jediný opadavý jehličnan. Právě díky obsahu smůly je možné ponechat modřín  bez povrchové úpravy přirozeně zešednout. Smůla pod zešedlou vrstvou úspěšně dále brání průniku vlhkosti a tím i další degradaci dřeva. V případě smrku tvoří ochranu pouze nátěr a při jeho degradaci dřevo již nic nechrání.

VÝBĚR DRUHU MATERIÁLU

KVH hranoly jsou konstrukční  hoblované sušené hranoly, které díky délkovému napojování tzv. cinkovým spojem můžou dosáhnout délek i 13 m. Důvodem k napojování je eliminování růstových vad a tím garantování nosnosti dle normy DIN 4074 – 1. .Maximální průřez těchto hranolů je 120 x 240 mm. Provedení těchto hranolů je buď  NSi – nepohledová varianta , která zcela postačuje při použití na stavebně truhlářské výrobky jako pergoly , altány atd. Provedení Si je na nábytkářské použití pro použití v interiéru i exteriéru při požadavku na vzhledově bezchybné dřevo. I přes to že jsou při výrobě vy-manipulovány růstové vady může dojít při použití v exteriéru při expozici na dešti docházet k mírnému praskání KVH hranolů bez vlivu na únosnost. Toto praskání je způsobeno bobtnáním a sesycháním vlivem srážkové vody ale bude vždy řádově  menší než u masivních řezaných hranolů.

BSH hranol je hoblovaný sušený hranol, který je lepený z lamel tl. 40 mm. Díky tomu má dobrou tvarovou stálost a vyšší pevnost než klasický KVH hranol. Vyrábí se v pohledové a nepohledové kvalitě. Pohledové BSH hranoly najdou využití u staveb, kde je kladen důraz na pevnost, maximální tvarovou stálost materiálu i u exteriérového použíti ( vyšší stabilita a téměř vyloučený vznik trhlin  a pohledovou kvalitu. BSH je řešením pro obvzlášt náročné zákazníky.

Rostlé mokré hranoly (řezivo ,trámy..)

cvb

WNYH

sdf

bottom of page